Kunstzinnige Therapie

Voor iedereen die op een positieve en actieve manier aan zichzelf wil werken is Kunstzinnige Therapie een geschikte behandelmethode. Door middel van schilderen, tekenen en boetseren wordt aan psychische of lichamelijke klachten gewerkt en kan er een verandering in gang worden gezet. Via een non-verbale ingang wordt gewerkt aan het stimuleren van een gezonde ontwikkeling en naar meer evenwicht. Daarbij kunnen gesprek, verhalen, mindfulness en andere oefeningen het therapeutisch proces ondersteunen.

Bij kinderen kunnen de klachten uiteenlopend van aard zijn, zoals: moeite hebben met het uiten van emoties (van te gesloten zijn tot het hebben van woedeaanvallen), te gespannen zijn, last hebben van (faal)angst, dromerigheid, bedplassen, pesten of gepest worden enzovoorts. Het is mijn ervaring dat kinderen verrassend veel ruimte hebben om patronen te veranderen. Alleen vraagt dat vaak wel om een duwtje in de rug, een stimulans of een voorbeeld dat zij kunnen nabootsen.

Bij ouderen zal de therapie kunnen helpen bij verdriet, somberheid of rouwverwerking. We kunnen ons ook richten op zingeving in het hier en nu of terugblikken op het leven.

De gehanteerde materialen, kleuren, vormen en bewegingen die daarbij ingezet worden hebben hun eigen specifieke helende werking en zijn afgestemd op de cliënt en zijn hulpvraag.

Het kunstzinnig werken wordt door bijna iedereen als erg plezierig ervaren. Of er nu in mijn praktijk of op locatie wordt gewerkt: er is rust, aandacht en ruimte om op een laagdrempelige, positieve en opbouwende manier aan de slag te gaan.

  • Mogelijke behandeldoelen
  • Meer ontspannen raken
  • Vitaliteit versterken
  • Angst overwinnen
  • Gevoelsleven verrijken
  • Zelfbeeld vergroten
  • Grenzen neerzetten of juist grenzen overgaan
  • Eenzijdigheden overwinnen en flexibeler worden
  • Concentratievermogen versterken